+36 20 311 2842 hello@selfmapping.com

Ismerje meg Selfmapping Szakértőinket!

A professzionális eszközök szakértő kezekben igazi kinccsé válnak, azonban a hozzáértés hiányát nem tudják ellensúlyozni. Képzéseinken ezért nem elég részt venni, hanem elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni. Bemutatjuk a sikeres vizsgázókat.
Pethő Bálint
Munka- és szervezetpszichológus & tréner & coach
"A munkám során egyénekkel, csoportokkal, szervezetekkel dolgozom. Legtöbbször olyan helyzetekben keresnek meg, amikor valamilyen oknál fogva változniuk, változtatniuk kell addigi működésükön. Legyen a fejlesztői munka coaching, tréning vagy tanácsadás, elsőként az ok és okozat, az összefüggések, kapcsolatok és hatások mélyebb megértésének igénye vezet. Azt tapasztalom hogy minden aktuális élethelyzet, nehézség vagy elakadás egy nagyobb egység részeként, annak összefüggéseiben érthető meg igazán. A Selfmapping ebben nyújt egyedülálló támogatást."
Baranyi Zita
Közgazdász & business coach
“Gyakran keresnek meg olyan problémával, amikor valaki felismer egy számára terhessé vált helyzetet, és támogatást kér a megoldáshoz. Hiszem, hogy coachként jelenlétem hasznos a vezetői megnyilvánulásokban, az emberi kapcsolatokban, és fontos az egyéni képességek ill. készségek fejlesztése terén. Ügyfelem sokkal gyorsabban fejleszti személyiségét, magabiztosabban, kevesebb kockázattal kezeli és éli meg a változásokat a munkájában, magánéletében egyaránt.”
Pankotai Balázs
Munka - és szervezet szakpszichológus & coach
"Évek óta nagyvállalati környezetben foglalkozom vezetőfejlesztéssel és változáskezeléssel. Ennek során tisztult le bennem, mi is motivál igazán: másokat fejlődni látni, és tudni, hogy ehhez nekem valamiféleképpen közöm van. Ezt a fejlődést, szintlépést úgy tudom leginkább támogatni, hogy kérdések segítségével más megvilágításba helyezem, átkeretezem az ügyfél által mondottakat, így téve számára is láthatóvá azt, ami tulajdonképpen végig ott volt a szemei előtt. Legfőbb erősségemnek a biztonságot adó, megtartó közeg megteremtését tartom, ahol lehetőség nyílik az említett fejlődésre."
Dr. Király Zsolt
coach & tréner & egyetemi docens
"Lassan 15 éve foglalkozom emberekkel. Közülük sokan "harcosként" tekintettek magukra munkájukban, karrierjükben. Igaz, sokuk szerintem félreértette, hogy mit jelent harcosnak lenni. Mert Dan Millman szavaival élve: "A harcos nem attól harcos, hogy feladja amit szeret, hanem hogy szereti amit csinál. Egy jó harcos nem tökéletes: nem győz mindig, nem sérthetetlen, nem érzéketlen és sosem közömbös! A jó harcos nagyon is sebezhető, testileg és lelkileg is, ez teszi őt igazán bátorrá." Vajon Te jól értetted? "Jó harcos" vagy? Na és a csapatod? Vagy azzá szeretnétek válni, de nem tudod miben fejlődhetnétek? Nézzük meg együtt a Selfmapping segítségével!"
Pékó Éva
Coach & Tréner & Tanácsadó
„Coachként és trénerként az önismeret és önbizalom növelésében segítek, melynek jelentős hatása van a döntéshozatalra, a konfliktusos helyzetek megoldására, a hatékony kommunikációra, a csoporton belüli harmonikus viszonyok megteremtésére, az időgazdálkodásra és a teljesítménynövelésre, vagy éppen a vezetői szék tényleges elfoglalására. Abban támogatok minden hozzám fordulót, hogy teljesebben hozzáférjen a meglevő képességeihez, a képességekből kibontakozó lehetőségekhez, és aktívan tenni tudjon önmagáért, felismerje és megtapasztalja, hogy rendezője és főszereplője életének. Partner vagyok az úton, aki meghallgat, kérdez, tanít, ha kell tanácsot ad attól függően, hogy az adott pillanatban éppen mire van szükség.”
Palágyi Adrienn
karrierfejlesztési tanácsadó & felnőttoktató & KKV HR konzulens
"Személyes munkavállalói működési sajátosságok töltenek meg élettel egy szervezetet, legyen az apró vagy egészen nagy. E vezérelvem követése során lehetőségem van mind a két féllel dolgozni elsősorban a toborzási-kiválasztási és képzési folyamatokban. Praxisomban kiemelten nagy figyelemmel kísérem és segítem az egyes munkavállalók ill. klienseim egyéni karrier motivációinak, elképzeléseinek és lehetőségeinek megvalósítását, továbbfejlődésük és szakmai életútjuk kibontakozását. A személyes célok megvalósulása mentén haladva törekszem a közösségi célok megvalósítására. A Selfmapping ebben a transzformatív munkában kínál számomra egy egyedülálló és hatékony eszközrendszert."
Dr. Brányi Olga
pszichiáter & gyermek- és ifjúságpszichiáter & családterapeuta
"Pszichiáterként mindig az egyén szempontjait tartom szem előtt. Csaknem harminc éves pályafutásom alatt sokféle élethelyzettel találkoztam. Azt tapasztaltam, hogy a magas szintű önismerettel rendelkező emberek karrierjük építésével kapcsolatban is hatékonyabban kamatoztatják tudásukat. Fontosnak tartom az élet minden területén a rövidtávú célok mellett a hosszú távú célok kijelölését is. Ezek folyamatos szem előtt tartásával könnyebben elérhető a munka és a magánélet közti egyensúly. A Selfmapping segítségével egyszerre tekinthetőek át az aktuális állapot, az erőforrások és a fejlesztendő területek is."
Csákvári Zsófi
klinikai szakpszichológus & tréner & integratív hipnoterapeuta
"Mindig izgalmasnak találtam, hogyan működik az emberi lélek, ezért lettem pszichológus. Aztán megtanultam, hogy a saját sorsunk alakulására van befolyásunk, és a változtatás kulcsa is saját kezünkben van. Ezért foglalkozom pszichoterápiával és lettem tréner, hogy másoknak is segítségére legyek a kulcskeresésben. A Selfmappinget azért tartom nagyon jónak, mert remek térképpel szolgál a működésünkről, és segítségével hamarabb megtalálhatjuk azokat a bizonyos kulcsokat."
Ferentzy Zsuzsa
Tréner & Coach & Szupervizor
"Több mint 12 éve gyakorlom a tréner és coach hivatást. Fő területem a vezetőfejlesztés, az együttműködést az egyéni és csoport hatékonyságot előmozdító programok, az önismeret erősítése és a hatékony kommunikáció elősegítése révén. Eddig több mint 200 vezető kísérője lehettem. Az a célom, hogy ügyfeleimet egy örömteli tapasztalati tanulás folyamatában kísérjem, amelyben felfedezhetik önmagukat, megtalálhatják erősségeiket, beazonosíthatják céljaikat, és a folyamat eredményeként jobban érezzék magukat a bőrükben, könnyebben kapcsolódjanak másokhoz és sikeresebbek legyenek a munkában és a magánéletükben egyaránt. Ehhez az egyik legfontosabb kezdő lépés a pontos diagnózis. Amihez tökéletes módszernek tartom a Selfmappinget. Segítségével az ügyfél jobban rálát működésére, pontosabban látja erősségeit és gyenge pontjait. Könnyebb rátalálnia a valódi problémákra, ezáltal gyorsabb és eredményesebb folyamat érhető el."
Saller Szilvia
Képzési szakértő & tréner & Business Management Coach (ECA)
"Hiszek az emberben! A gyermekben, a felnőttben, a dolgozóban, a vezetőben, a magyarban, a külföldiben. Mindennapjaimban lelkesen és aktív szerepet vállalva keresem a fejlődési utakat a velem együtt haladó egyénekkel, közösségekkel. Munkám során, multinacionális vállalati környezetben különböző vezetői szintekkel, munkacsoportokkal dolgozva tettem szert széleskörű tapasztalataimra itthon és külföldön egyaránt. Súlyponti témáim a tudatosság szintjének növelése, érzelmi intelligencia fejlesztése, önmotiváció és mások motiválása, munka-magánélet egyensúly, pályaorientáció és karriertervezés. A Selfmapping kiválóan támogatja a jelen állapot gyors feltérképezését elősegítve a potenciális fejlesztési területek megvilágítását, rámutat az összefüggésekre és egyedülálló módon teszi lehetővé a fejlődés mértékének nyomonkövetését."
Máté Barbara
változási szakértő & coach & tréner
"Változásokat segítek egyéni, csoportos szinten. A fókuszáltság és nyitottság kettősségét használom: 1 - Fókuszáltság: Tízévnyi projektmenedzsment-tapasztalat a célirányos működésem alapja. A lassan húszévnyi tanácsadói tapasztalat rengeteg szervezeti és vezetői történettel ismertetett meg. Tudatosan használom a leginkább bevált vezetői modelleket. 2 - Nyitottság: Széles érdeklődésű vagyok a munkámban és magánemberként is, szeretek asszociatívan közelíteni összetett kérdésekhez. Könnyedén váltok a módszertanok között, akár több irányt is felajánlok a partneremnek. Minden ember/csapat más – ezért mindenkinek más fejlesztési út a legjobb. Nem félek a bizonytalan, ellentmondásokkal teli helyzetektől, az erős érzelmektől, a nehéz témáktól és a „nehéz csapatoktól”. Segítek, hogy meglegyen a változásban szükséges energia, bátorság, biztonság, a céltudatosság és szakmaiság."
Kassai Éva
rendszerszemléletű master coach & senior tréner
"Minden pozitív változáshoz szükségünk van energiára. Sikereink többnyire csak azon múlnak, megtaláljuk-e azokat az erőforrásokat, amelyek kívánt céljaink elérését támogatják. Én ebben látom a Selfmapping egyik legnagyobb erejét. Módszereimmel együtt lehetővé teszi, hogy klienseim az energiarabló okozatokon való rágódás helyett a pozitív változásokat akadályozó okokra, majd az ezek felszámolását segítő készségeikre, képességeikre fókuszáljanak. Céljaik elérésében az alábbi erőforrásaim segítségével tudom támogatni klienseimet: 10 + éves vezetői, 10 + éves szakmai tapasztalat, 10 + témában kidolgozott és megtartott tréning, 10 + hatékony módszer, 2 coaching területen szerzett végzettség és jártasság master fokozaton: business és management, valamint egészség és életvezetési coach, 10 + pozitív változást támogató személyiségvonás."
László Zsuzsanna
Tréner & Business Coach & Mediátor
"A munkám a hivatásom. Mások támogatása, segítése abban, hogy megtalálják azt a pontot, ahol egyensúlyban tudnak lenni önmagukkal és a világgal. Hiszek mind az egyéni és mind a csoportos fejlesztésben. Nagy öröm számomra, haelindulnak a fejlődés útján, Önmaguk megerősítésével vagy gyengeségeik beismerésével. A több mint 10 éves szakmai utamon - trénerként, coachként, mediátorként - törekedtem arra, hogy olyan kulcsokat adjak át, ami segít megerősödni, kiteljesedni és képessé tenni arra az egyént, hogy segítség nélkül haladjon tovább az útján. Egy olyan ajtó táruljon ki előtte, ami meghozza az életében a változást. A Selfmappingben ezért hiszek, mert térképe tükröt mutat és segít megtalálni a legmegfelelőbb útvonalat. Megmutatva azt is, hogy honnan hová jutott el az egyén, a csoport és sikerült e elérni a kívánt egyensúlyt."